FAQ Heliomotion solkraftverk.

Vi anbefaler at kraftverket ligger innenfor 100 meter fra der strømmen skal brukes. Kabeldiameteren kan justeres for å holde transmisjonstapene lave mellom kraftverket og omformeren / laderen. Transmisjonstap er proporsjonal med amperen, så for å holde transmisjonstapet lavt må spenningen holdes høy. PV-1300 anlegget kjører på 220 volt og opptil 6 ampere. Ved å bruke for eksempel 4 mm2 ledninger vil tapene være maksimalt 2% ved 40 meter, eller 4% ved 80 meter. Dobling av tverrsnittsarealet i ledningen vil halvere tapene.

Nettilknyttede omformere er vifteløs og lager nesten ikke støy. Trackeren selv lager ikke lyd, unntatt når den oppdaterer sin posisjon omtrent hvert 7. minutt og høres da ut som en fjern gresshoppe.

Nei. Kjøper du en av våre Heliomotion solkraftverkspakker, så er ALT du trenger inkludert og pakket på en pall og klargjort for montering.
Det eneste du trenger i tillegg er en elektromontør som kan koble til anlegget og utstede en ferdigattest.

Ja, men vi anbefaler ikke at du installerer Heliomotion på tak med møne. På flate tak kan det fungere. Vær oppmerksom på at Heliomotion må forankres i taket og de utfordringer dette innebærer, for eksempel vibrasjonsstøy ved vindbelastning. Våre vindberegninger er også basert på bakkeinstallasjoner – ikke takinstallasjoner.

Vanligvis vil levetiden til trackeren og rammen være den samme som solcellepanelene – normalt 30 – 40 år, men i virkeligheten har 90% av komponentene en mye lengre levetid enn det. Vi yter 5 års garanti for alle komponenter i trackeren og rammen. På solcellene er det 10 års garanti på materialer og utførelse, og en 87% effektgaranti etter 25 år. Garanti på andre elementer følger kjøpsloven.

Trackeren har en integrert GPS-modul som brukes til å bestemme tid, breddegrad og lengdegrad. Ved å bruke denne informasjonen beregnes solens stilling på himmelen for å følge den.

Trackeren kan drives av en hvilken som helst konstant 24 VDC strømkilde, ved hjelp av den medfølgende 24 VDC strømadapteren. Innspenningsområdet er 24 VDC ± 20%.

I klima med snø bør solkraftverket være minst 1 meter over bakkenivå for å hindre at trackeren sitter fast i snøen om vinteren. Da solcellepanelene ligger i bratt vinkel i morgen og i kveldsposisjon, faller det meste av snø av enheten, og det er vanligvis ikke nødvendig å fjerne snøen manuelt. Som en ekstra sikkerhetsfunksjon vil trackeren stoppe å følge solen hvis den ikke er i stand til å bevege seg, for eksempel på grunn av snø eller vegetasjon som blokkerer banen.

Ja. Husk at i tørre områder kan det være nødvendig å vaske panelene fra tid til annen for å hindre støv og sand fra å bygge seg opp på panelene. I områder med regn er solpanelene vanligvis selvrensende og krever ikke ekstra rengjøring.

Trackeren og solcellepanelene er konstruert for å motstå høy vindbelastning og overleve vindhastigheter opptil 30 m/s. Skulle du forvente vind på 25-30 m/s, anbefales det at du stopper Heliomotion i «mittpådagen» posisjon til stormen er over, da dette er posisjonen hvor Heliomotion solkraftverk best kan motstå høy vindbelastning. Hvis vindhastigheten forventes å gå over 30 m/s, anbefales det at du skrur av solcellepanelene for å beskytte anlegget.

Ja. Med plusshusavtale med din strømleverandør og med ny AMS-strømmåler, kan du selge all den overskuddstrøm du produserer tilbake til din strømleverandører.

SOLKRAFTVERKET